Зар/Мэдээ

ГАЗРЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН СУРГАЛТЫН СИСТЕМ

ГАЗРЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН “ЛЭНД МЕНЕЖЕР” ПРОГРАММ ХАНГАМЖ

ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН НЭГДСЭН ЦАХИМ СИСТЕМ

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

Газрын Кадастрын Мэдээллийн Сангийн программ хангамжийн сургалтын системийн суралцагчдын явц үр дүн

Шалгалтын зарчим зохион байгуулалт

Практик шалгалтын хуваарь