Газрын удирдлагын мэдээллийн системийн
Газрын кадастрын мэдээллийн системийн сургалтын цахим системд
Тавтай морилно уу

Энэхүү цахим систем нь Газрын кадастрын мэдээллийн системийн хэрэглэгчийн сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авах мэргэжилтэн, судлаач, оюутнуудад зориулагдсан болно.
Хэрэглэгч бүртгүүлж, сургалтын төлбөрөө төлснөөр цахим хичээл үзэх, дадлага ажил хийх, эрх зүйн шалгалт өгөх, гэрчилгээ авах шалгалт өгөх, тэнцсэн тохиолдолд сертификатаа хэвлэж авах боломжтой болно.

#

Газрын кадастрын мэдээллийн системийн хэрэглэгчийн сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээг дараахыг алхмын дагуу авна.

#
Бүртгүүлэх
Төлбөр төлөх
Цахим хичээл үзэх
Эрх зүйн тест өгөх
Практик шалгалт өгөх
Гэрчилгээ хэвлэх

СҮҮЛД ОРСОН ЗАР/МЭДЭЭЛЭЛ

Цахим хичээл

0.0 Сургалтын системд нэвтрэх

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн сургалтын систем

2023-06-30 17:31:21

0.2 Мэдээллийн сантай холбогдох

Сургалтын системд нэвтэрсний дараа мэдээллийн сантай холбогдох заавар

2023-06-30 16:21:33

0.1 Сургалтын системд нэвтрэх

Цахим хичээлийн дадлага ажил хийхэд сургалтын системд нэвтрэх заавар

2023-06-30 16:19:20