Практик шалгалтын хуваарь
Практик шалгалтын хуваарь 9 сарын 8 өдрийн өглөөний 10 цагт эхлэх тул эрх зүйн шалгалтад тэнцсэн суралцагч нар хувийн зохион байгуулалтаа хангаж, шалгалтаа өгөхийг мэдэгдэж байна. Шалгалтад бэлдэх зүйлс: - Шалгалтыг цахим хэлбэрээр явагдана - Zoom болон Ultraviewer программыг өөрийн компьютерт суулгасан байх - Чихэвч болон микрофон зэргийг бэлдсэн байх - Шалгалт яг цагтаа эхлэх учир цагаасаа хоцорсон тохиолдолд шалгалт өгөх боломжгүй болохыг анхаарна уу.