Шалгалтын зарчим зохион байгуулалт
Суралцагч эрх зүйн шалгалтад унасан тохиолдол хэдэн ч удаа давтан өгөх боложмтой. Харин практик шалгалтыг сургалтын систем хэрэглэгч зөвхөн нэг удаа өгөх ба тэнцээгүй тохиолдолд практик шалгалтын төлбөр 50,000 төгрөгийг Монголын Кадастрын Холбооны Голомт банкны 301500875 дансанд төлж шалгалт өгөх эрх нээгдэхийг анхаарна уу. Шилжүүлгийн утга дээр регистрийн дугаар болон холбоо барих утсаа бичнэ үү.